Kontakt

Adres:  Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek ul. Słowackiego 5 25-365 Kielce    pokój 212  

Telefon:    (41) 343-51-99 wew. 232  ,    +48 604 609 808 

Adres mailowy:  elbietap6@gmail.com